Zespół redakcyjny

nMagazine jest przestrzenią wymiany doświadczeń aktorów rynku transmisji na żywo w Internecie w Polsce i Europie.

nMagazine jest obserwatorem zmian w dziedzinie nowoczesnych technologii i komunikacji społecznej.

nMagazine jest w końcu ukłonem w stronę wieloletnich Klientów i Partnerów biznesowych firmy Nadaje Broadcasting, którzy stanowią źródło inspiracji i dostarczają impulsów do kolejnych kroków na naszej drodze. Nie tylko szybko weryfikują nasze rozwiązania, ale przede wszystkim aktywnie współtworzą z nami rozwiązania adekwatne do bieżących problemów.

Wspólnie przyglądamy się tym zjawiskom komunikacyjnym, które powstają w wyniku rozwoju innowacyjnych technologii. Z uwagą obserwujemy możliwości narzędzi do streamingu na żywo, jak i zagrożenia wynikające z nie w pełni umiejętnego ich zastosowania.

Poszukujemy takich zastosowań dla transmisji na żywo, które stanowią propozycję form komunikacyjnych odpowiadających potrzebom medialnym współczesnych różnorodnych społeczności.

Publikowane artykuły są wynikiem tego codziennego doświadczenia oraz poszukiwań prostych rozwiązań dla skomplikowanych procesów.

Dlatego rok 2018 otwieramy szczególnym zaproszeniem do współpracy dla instytucji samorządowych, edukacyjnych i kulturotwórczych. Chętnie odwołujemy się także do przedsiębiorców i społeczności lokalnych – zwracamy się do wszystkich, którzy dostrzegają możliwości zastosowań różnorodnych form transmisji na żywo w sferze  publicznej i komunikacji społecznej.

Wrocław/Londyn, styczeń 2018


nMagazine współtworzą:

Nadaje Broadcasting live streaming platform
ID 144 Ltd. complex communication & identity design for organisations