EU Support

Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny
Schemat: 1.4.1.B.a.b Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno – procesowych przedsiębiorstw

BENEFICJENT
WOJCIECH DALĘTKA NADAJE.COM

TYTUŁ PROJEKTU
Wdrożenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej NADAJE.COM celem ekspansji na rynki zagraniczne

CELE PROJEKTU
Celem Projektu jest zwiększenie międzynarodowej ekspansji Beneficjenta, a tym samym pozyskanie nowych odbiorców na rynkach zagranicznych i wzrost sprzedaży ogółem, co pozwoli zwiększyć rentowność oraz uzyskać długoterminową przewagę konkurencyjną Beneficjenta w związku z rozszerzeniem działalności eksportowej

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w Projekt: 75 772,40 PLN.

www.mapadotacji.gov.pl